Line Sticker Koitsuzu พร้อมกับแปลไทย

ละครเรื่อง Koi wa Tsuzuku yo Dokomade mo  จบไปแล้ว ก็มีสติกเกอร์ไลน์ออกมาด้วยค่ะ ใครสนใจเชิญที่ลิงค์นี้เลย คลิ๊ก

คำแปลสติกเกอร์