สรุปผลโหวตดาราญี่ปุ่นขวัญใจคนไทย ปี 2021

เพจ Daisuki JDrama Plus ได้จัดให้มีการโหวตนักแสดงญี่ปุ่นขวัญใจคนไทยครั้งที่ 2 ปี 2021 ระหว่างวันที่30 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2021 มีผู้เข้าร่วมโหวตเป็นจำนวนมากถึง 2,380 คน

สามารถฟังบทวิเคราะห์แต่ละอันดับได้ในยูทูป

นักแสดงชาย

นักแสดงหญิง

สรุปผลโหวตเป็นกราฟ อันดับ 1-20

ผลโหวต แบ่งตามเพศ

ผลโหวต แบ่งตามช่วงอายุ และเพศ

  1. นักแสดงชายขวัญคนไทย ผู้ชายโหวต

2. นักแสดงชายขวัญคนไทย ผู้หญิงโหวต

3. นักแสดงหญิงขวัญใจคนไทย ผู้ชายโหวต

4. นักแสดงหญิงขวัญใจคนไทย ผู้หญิงโหวต