[แปลเพลง] Chinokate – Yorushika

Chinokate- Yorushika เพลงประกอบละครเรื่อง Renovation Like Magic 夕陽を呑み込んだコップがルビーみたいだ飲み掛けの土曜の生活感をテーブルに置いて yuuhi o nomikondakoppu ga rubi mitai danomikake no doyou no seikatsukan oteburu ni…