ดารานักร้องที่บรรลุนิติภาวะ(20ปี) ของปี 2020

วันที่ 13 มกราคม 2020 เป็นวันบรรลุนิติภาวะ หรือ เซจินโนะฮิ ของญี่ปุ่น ในปีนี้ดารา นักร้อง ไอดอลมากมาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็จะกลายเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หวังว่าเราจะได้เห็นดารา นักร้องเหล่านี้ได้เติบโต ได้รับบทที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ นักแสดงหญิง Nagano…